logo sterrederzeeJa, omdat de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geldt ook voor onze parochie Sterre der Zee. Wie aan een ANBI instelling een gift doet, mag het bedrag van de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI instelling die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Er zijn drie mogelijkheden om uw gift aftrekbaar te laten zijn, deze mogelijkheden vindt u hier.

Kalender

Het overzicht van de vieringen t/m 21 juli 2019 vindt u hier.

Bent u nieuw in Zeewolde of zijn uw gegevens gewijzigd?

Nieuws per e-mail ontvangen?

Ga naar boven